Mateřství není limit, ale výzva

Návrat matek do pracovního života je i v dnešní době komplikovaný. U řady firem převládá zaběhlý stereotyp, že máma není plnohodnotným zaměstnancem, a proto chybí dostatek ochoty zaměstnávat právě ženy matky. Situaci nenahrává ani fakt, že maminky nezřídka ztrácí po rodičovské sebedůvěru a ačkoliv by se rády zapojily do pracovního procesu dříve, na českém trhu práce chybí flexibilní formy úvazků, které by jim to umožnily. Největší výzva, které pak rodiče s malými dětmi čelí, je najít si práci, která půjde skloubit i s jejich rodinným životem.

„Téma zaměstnávání rodičů a zavádění flexibilních úvazků je zkrátka v naší společnosti stále opředeno řadou předsudků a tabu,“ říkají zakladatelky projektu MÁMA JOB Kateřina Čípová a Lenka Mazalová. „Navíc více jak 50 % rodičů se dle dostupných statistik po rodičovské dovolené nevrací k původnímu zaměstnavateli a až 50 % si nenachází práci do pěti let věku dítěte. Typickým důvodem bývá nevhodné rozvržení pracovní doby a také fakt, že zaměstnavatelé s rodiči během rodičovské dovolené neudrží kontakt. Přitom náklady na nábor a zapracování nových lidí jsou několikanásobně vyšší než adaptace rodičů zpět do původní práce.“ doplňují Lenka s Katkou.

Projekt MÁMA JOB přišel proto s nástroji, díky kterým mohou rodiče získat dovednosti, které jim usnadní hledání pracovního uplatnění a zároveň pomáhá zaměstnavatelům integrovat rodiče po MD/RD zpět do pracovního procesu a využít naplno jejich potenciálu. „V letošním roce jsme také spustili novou platformu „Flexiuvazky.cz“ pro inzerci pracovních nabídek na zkrácený nebo jinak flexibilní úvazek. Těch je v ČR pouhých 10 % a uchazeči, nejen z řad rodičů, po nich dlouhodobě volají. Zaměstnavatelé, kterým nejsou cizí hodnoty jako flexibilita, diverzita, ohleduplnost a zájem o zaměstnance, u nás mohou zveřejnit své pracovní nabídky. Ačkoliv prakticky začínáme, zájem je už nyní nad očekávání,“ říkají zakladatelky projektu.

Flexibilní úvazky jsou jedním z velkých témat, o kterých se diskutuje na pracovně-zážitkové akci Equal Pay Day, jejíž 13. ročník se uskuteční ve dnech 8. až 10. dubna 2022 v Clarion Congress Hotel Prague. O důležitosti většího rozšíření této formy zaměstnávání vědí nejen ženy, ale, a to je důležitější, i zaměstnavatelé, kteří zejména v rámci konference představují příklady dobré praxe. Jedním z nich může být například i to, že s ženami ze svých týmů chtějí zůstat v kontaktu i v momentě, kdy jsou na rodičovské dovolené. Také proto jim dopřávají možnost zažít skvělou atmosféru akce Equal Pay Day a načerpat inspiraci a energii od profesionálek z nejrůznějších oblastí během Mentoringového dne. Letos bude mentoringu naživo patřit sobota 9. dubna. O den později je pak připraven online mentoring pro ženy, které si ho chtějí užít odkudkoli.  

Chcete se také stát součástí, která nejen ženám dodává energii na další dny, týdny, měsíce i roky? Podpořte nás i sebe samé a pořiďte si vstupenku. To, kolik času ve společnosti aktivních žen a mužů připravených sdílet své zkušenosti a hodnoty strávíte, je na vás.