Na Brněnské přehradě dnes znovu vypukl sezónní boj proti sinicím

Na Brněnské přehradě dnes opět začal sezónní boj se sinicemi, jehož cílem je umožnit bezpečné letní koupání. Povodí Moravy spustilo dvě desítky aeračních věží, které mísí a provzdušňují vodu, což znesnadňuje růst sinic. Vodohospodáři také začali přidávat do Svratky na přítoku do přehrady síran železitý. Břehy údolní nádrže se díky sérii nákladných opatření po letech útlumu znovu mění v oblíbené místo rekreantů. 

"Provzdušňovací systém v kombinaci se síranem železitým, který je pro člověka zcela neškodný, má vytvářet takové prostředí, které brání masívnímu rozvoji nepříjemných sinic," řekla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. 
    
Síran pomáhá vysrážet fosfor, který je hlavní živinou sinic. Ročně jej do Brněnské přehrady přiteče 34 tun, přičemž více než 70 procent má původ na posledních 13 kilometrech Svratky. 
    
Loni na jaře skončily tříleté rozsáhlé práce na vyčištění přehrady, které si vyžádaly asi 140 milionů korun. Podařilo se například vytěžit stovky tun naplavenin. Poté začalo pětileté období, v němž chtějí vodohospodáři dál udržovat vodu čistou a monitorovat její kvalitu. 
    
Na horním toku zároveň pokračují projekty, jejichž cílem je snížit množství fosforu a dalších látek ve Svratce. Pracuje se na modernizaci či stavbě nových čistíren a kanalizací. 
    
"Tyto faktory nemůže Povodí Moravy nikterak významně ovlivnit a záleží na jednotlivých původcích znečištění a vodoprávních úřadech, jak k dalšímu omezení znečištění přistoupí," uvedla Tomíčková. 
 
zdroj: ČTK