Ředitelství silnic a dálnic dostalo od ÚOHS půlmilionovou pokutu

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) půlmilionovou pokutu. V tendru téměř za 2,5 miliardy Kč na stavební práce v úseku silnice R6 na Sokolovsku určilo pevnou cenu za část zakázky a v té znemožnilo soutěž mezi uchazeči, řekl dnes ČTK předseda ÚOHS Petr Rafaj. Rozhodnutí zatím není pravomocné a ŘSD se proti němu chce odvolat. 

Jádrem sporu byly čtyři položky týkající se rekonstrukce objízdných tras souvisejících s hlavní částí prací v úseku Nové Sedlo - Sokolov. ŘSD na tuto část tendru stanovilo pevnou cenu 110,3 milionu korun. 
    
Nabídky uchazečů ŘSD hodnotilo včetně této fixní částky. "Soutěž o tuto část zakázky byla zcela vyloučena. Veřejná zakázka tak byla zadána na základě zkresleného hodnocení nabídek, což mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějšího dodavatele," uvedl Rafaj. 
    
Ředitelství silnic a dálnic s výkladem antimonopolního úřadu nesouhlasí a podá proti němu rozklad. V současné době se na jeho podobě pracuje, řekla ČTK mluvčí ŘSD Martina Vápeníková s tím, že lhůta pro podání končí v pátek. 
    
ŘSD podle Rafaje nehodnotilo nabídky korektně, i když k nabídce každého uchazeče byla vždy přičtena stejná částka. "Problematická je zejména skutečnost, že v části předmětu plnění došlo k narušení tvorby cen, neboť nevzešly z plně konkurenčního prostředí," uvedl Rafaj. 
    
Chyby byly také při zadání stavebních prací na rekonstrukci objízdných tras, konkrétně ulic Školní, Jeronýmova, Husitská, Škroupova, Fibichova, Janáčkova, Ondříčkova, Smetanova a mostu přes Lobezský potok v Sokolově. 
    
"Tato část zakázky nebyla soutěžena a podmínky realizace stavebních prací byly stanoveny až individuálně s vybraným uchazečem. I tento delikt měl podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky," dodal Rafaj. 
 
zdroj: ČTK