Dělám věci s rozmyslem. Mladík na vozíku varuje děti před úrazem.

Brno, Středisko volného času Lužánky 6. 6. 2014 9:00 - 14:00

Zaujmout tak, aby děti dělaly věci s rozmyslem je cílem preventivní akce ParaCENTRA Fenix v Brně, která je zaměřená na prevenci úrazů páteře a míchy. Lékařka z FN Brno a zástupce Policie ČR budou informovat o tom, jak nejčastěji úrazy vznikají a jak se jim vyvarovat. Vystoupí i klient ParaCENTRA Fenix, který popíše vlastní zkušenost, jak se ocitnul na vozíku.
 
Cílem preventivní přednášky je upozornit před prázdninami, že i malou neopatrností si děti mohou způsobit trvalé následky a zůstat do konce života upoutáni na invalidní vozík. Akce chce oslovit širokou veřejnost, ale zaměřuje se zejména na starší školní děti, které jsou hlavní rizikovou skupinou.
 
„Vlastní příběh mladíka, který skončil na vozíku, je natolik drsná zkušenost, že dovede děti zaujmout a zanechá v nich varovnou upomínku, proč je důležité dělat věci s rozmyslem“, říká Mgr. Michal Odstrčil, ředitel ParaCENTRA Fenix.
 
ParaCENTRUM Fenix je nezisková organizace pomáhající lidem po úrazu páteře a míchy v Brně a jeho okolí. Chce být jejím být celoživotním partnerem, který je vrací „Zpět do života“. Pomocí čtyř sociálních služeb (sociální poradenství, osobní asistence, aktivizační služby a sociální rehabilitace) učí handicapované co největší míře soběstačnosti a napomáhá tak i pečujícím osobám, jak se vyrovnat v rodině s nově vzniklou situací.
 
 
Preventivní přednášky jsou součásti projektu „Prevence úrazu páteře a míchy“, který probíhá již od roku 2012 na brněnských základních školách pod záštitou Ing. Jany Bohuňovské, náměstkyně primátora a ve spolupráci s Policií ČR a Klinikou úrazové chirurgie FN Brno. Pro širokou veřejnost jsou otevřeny již druhým rokem v rámci Brněnských dnů bez úrazu. Besedy mají standardní průběh – nejprve děti seznámíme s nejčastějšími příčinami úrazu a jaké jsou možnosti léčby. Navazuje zástupce Policie ČR, který představí bezpečnost na silnici a nejrizikovější situace. Klient ParaCENTRA Fenix vypráví svůj příběh, jak se dostal na vozík a co život na vozíku obnáší. Následuje volná diskuze, možnost vyzkoušet si jízdu na vozíku a prohlédnout si bezbariérové vozidlo, kterým klient sám přijel. „Jsme přesvědčeni, že tyto besedy jsou velmi důležité jak pro prevenci úrazů, tak i pro poznání problematiky lidí žijících po spinálním traumatu. Napomáhají k odstraňování bariér okolo nás a v nás a přispívají ke vzájemnému respektu a úctě mezi lidmi. Letos poprvé jsme pro velký úspěch zahájili přednášky i na mimobrněnských školách“, sděluje lékařka MUDr. Lia Vašíčková ze spinální jednotky FN Brno.
 
Více informací o přednášce „Dělám věci s rozmyslem“ je možné získat na webových stránkách www.pcfenix.cz  nebo přímo na telefonu ParaCENTRA Fenix +420 547 210 382.