Dobrý anděl: Z Brna v loňském roce přijal 80 nových žádostí o pomoc

Celkem bylo přijato do systému pomoci 1043 rodin z celé České republiky. Každý měsíc se počet navyšuje průměrně o 87 rodin s nezaopatřenými dětmi, ve kterých se potýká rodič nebo dítě s onkologickým onemocněním nebo jinou vážnou nemocí. U dětských pacientů převažuje podíl chlapců (57 %), což odpovídá skutečnosti, že právě oni trpí v dětském věku častěji závažným onemocněním než dívky. U dospělých pacientů výrazně převládají ženy (73 %), které se v mladším věku často potýkají s rakovinou prsu.    

Rodinám je zasílána finanční pomoc v řádu několika tisíc korun každý měsíc. Tyto příspěvky plynou nejčastěji na výdaje spojené s léčbou a běžným chodem domácnosti, protože se vážná nemoc často pojí s přerušením zaměstnání jednoho z rodičů. V případě onkologického onemocnění rodina získává podporu po dobu aktivní léčby i rekonvalescence, u ostatních závažných onemocnění to může být až do 18,5 let věku dítěte. 

Pomoc Dobrých andělů často doporučují přímo lékaři, rodina se ale může obrátit na nadaci i sama. 

O DOBRÉM ANDĚLOVI
Nadace Dobrý anděl podporuje od roku 2011 rodiny s nezaopatřenými dětmi v tíživé životní situaci způsobené vážným onemocněním. Každý dárce, Dobrý anděl, vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Jeho příspěvky odevzdává nadace rodinám do posledního haléře, protože její provoz je hrazen ze soukromých prostředků jejích zakladatelů a dalších filantropů. 

FOTO: Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl společně s dětmi, kterým pomáhají dárci, Dobří andělé.