Kaufland neuspěl u soudu s odkladem placení pokuty

Obchodní řetězec Kaufland bude muset zaplatit pokutu 22,130 milionu korun, kterou dostal loni v říjnu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Kaufland proti sankci podal žalobu, domáhal se i odkladu placení pokuty, Krajský soud v Brně to ale nyní zamítl. ČTK to řekla mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Firma pokutu dostala za porušení zákona o významné tržní síle, který reguluje vztahy mezi obchodníky a dodavateli. 

Kaufland v žádosti o odkladný účinek žaloby uvedl pouze obecné skutečnosti. Například fakt, že v případě zaplacení pokuty nebude moci s finančními prostředky ve výši sankce disponovat. Podle soudu tato argumentace nestačí. O správnosti postupu ÚOHS při vyměření sankce bude soud teprve rozhodovat. Obdobnými případy se často zabývá rok i déle. 
    
Podle antimonopolního úřadu Kaufland porušil zákon, když sjednával s nadpoloviční většinou svých dodavatelů zemědělských a potravinářských produktů platební lhůty delší než 30 dní a platby takto i realizoval. 
    
V postupu firmy našel ÚOHS i další chyby. Obchodní řetězec sjednával s 95 procenty svých dodavatelů zemědělských a potravinářských produktů pro případ postoupení pohledávky třetím osobám povinnost hradit vedle nákladů spojených se zpracováním této agendy ještě poplatek ve čtyřprocentní výši pohledávky. 
    
"Současně Kaufland pro případ úhrady faktur dodavatelům před lhůtou splatnosti účtoval takzvané dodatečné skonto ve výši 0,5 procenta z předčasně uhrazené faktury za každý započatý týden, o který byla faktura dříve uhrazena," uvedl loni v říjnu místopředseda ÚOHS Hynek Brom. 
    
Podle něj byl tento postup nezákonný a řetězec podřídil své dodavatele povinnostem vytvářejícím nerovnováhu mezi smluvními stranami. 
 
zdroj: ČTK