Lidé obdivují klavír, na který hrál Janáček

Návštěvníci památníku slavného umělce Leoše Janáčka mají možnost se procházet v místech, kde osmnáct let přebýval, komponoval, hrál na klavír nebo vychutnával chvilky klidu. Památník sídlí ve Smetanově ulici. Po rekonstrukci jej otevřeli čtrnáctého ledna před patnácti lety.

Expozici zájemci najdou v zahradním domku dřívější varhanické školy. „Památník opravovali od srpna 2002 do ledna 2004. Rekonstrukce se dotkly jak celé budovy, tak i interiéru,“ uvedl za brněnskou internetovou encyklopedii Jiří Mikulka. Skladatel se v domku zdržoval mezi lety 1910 a 1928.

Kromě autentických předmětů každodenního umělcova života tam lidé najdou Janáčkův klavír a pracovnu. Další části domku nabízí stálou expozici o díle a životě slavného tvůrce a archiv jeho děl. Ten se dostal na seznam dědictví UNESCO. V historii hudební dokumentace nemá obdoby, obsahuje Janáčkem autorizované opisy, jeho rukopisy i skladby.

„Umělcova tvorba náleží k tomu nejprogresivnějšímu a nejosobitějšímu, co v hudbě nejen minulého století vzniklo. V tomto smyslu je fond jedinečným svědectvím o novodobých hudebních dějinách,“ uvádí generální ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček. Součástí budovy je i audiovizuální sál, ve kterém si příchozí mohou pustit jeho díla nebo videodokument.