Nové centrum pro děti bez domova

V úterý 20. března se otevřelo Dětské centrum rodinného typu Chovánek na ulici Vejrostově. Zařízení s kapacitou 60 míst nabízí zázemí dětem bez domova od narození až do plnoletosti. Dalších 17 míst je připraveno pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Záměr vybudovat zcela nový objekt vznikl již v roce 2005. Zásadním podnětem se stala nutnost rozsáhlé rekonstrukce již nevyhovujících prostor na ulici Hlinky. Základní kámen Chovánku byl po letech příprav položen 6. září 2010. Do nového dvoupodlažního objektu ve tvaru písmene U v Bystrci přesídlí děti z objektu na Hlinkách a ulice Voroněžské. „Každé dítě si zaslouží důstojný domov a péči. Město Brno dostavbou Chovánku vybudovalo po letech moderní a pohodlné zázemí pro děti bez domova či s těžkým zdravotním postižením. Dětské centrum rodinného typu Chovánek se skutečné rodině podobá co nejvíce,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

„Chovánek je moderní zařízení pro děti od narození až do plnoletosti, které je schopno prostřednictvím odborného personálu a věcného vybavení zajistit přípravu na běžný život. Pokud budou tyto děti následně pokračovat i ve studiu po střední škole, najdou zde své bydlení také,“ uvedla náměstkyně primátora města Brna Jana Bohuňovská. Zcela nový atriový komplex menších budov v městské části Bystrc má k dispozici kromě ubytovacích kapacit také společný dvůr s hracími prvky a hřiště.

Dětské centrum rodinného typu Chovanek poskytne v jednotlivých modulech komplexní interdisciplinární pomoc dětem, jejichž vývoj je narušen nebo ohrožen z důvodů zdravotních nebo sociálních:

1. Oddělení pro novorozence a děti s těžkým zdravotním postižením – kapacita 19 dětí (6 boxů + herna). V tomto modulu budou např. po nezbytně nutnou dobu pobývat novorozenci, které nebude možné zařadit ihned do rodinných buněk z důvodu potřeby zvýšeného dohledu (nízká porodní váha, dýchací problémy, alkohol či drogy u matky aj.)

2. Rodinné buňky pro děti od narození do 18 let s kapacitou 41 dětí (8 buněk po 4–6 dětech). Jednotlivé skupinky budou nahrazovat život v rodině i svým uspořádáním malého bytu (ložnice, dětský pokoj, kuchyňka, WC, koupelna). Děti budou do buněk rozděleny i s přihlédnutím k sourozeneckým skupinám, věku a zdravotnímu stavu. Součástí skupin budou i děti s lehkým a středně těžkým zdravotním postižením.

3. Centrum pro děti vyžadující okamžitou pomoc disponuje kapacitou 17 míst pro děti od narození do 18 let (3 buňky po 5–6 dětech). Okamžitá odborná pomoc 24 hodin denně 7 dní v týdnu může výrazně pomoci zejména v případech traumatizovaných dětí.

4. Pobyt matek s dětmi s kapacitou 4 bytů je určen například kojícím matkám a matkám na zaučení v péči o dítě po dobu nezbytně nutnou, zpravidla 14 dnů – 2 měsíce. Tato služba je s ohledem na sanaci rodiny významná například u nezletilých matek bez rodinného zázemí k dítěti.

5. Pobyty adoptivních rodičů s cílem vzájemného seznámení a snížení negativních dopadů přechodu do nového prostředí.

6. Pobyty matek před utajeným porodem.

7. Respitní pobyty dětí se zdravotním postižením jsou určeny dětem vyrůstajícím v rodinách. Tato služba je určena zejména rodičům v rámci úlevové péče. Pobyt postiženého dítěte v Chovánku po omezenou dobu 1–3 týdnů umožní blízkým potřebný odpočinek a načerpání další energie.

8. Informační a poradenské centrum, raná péče – služba je určena rodičům dětí se zdravotním postižením, adoptivním rodičům, případně rodičům v sociální tísni atd.

zdroj: ČTK