Podle společnosti Ookla® má T-Mobile nejlepší mobilní síť v České republice

T-Mobile jednoznačně zvítězil v porovnání všech českých mobilních operátorů a získal prestižní ocenění Ookla Speedtest Awards™ za nejlepší mobilní pokrytí i za nejrychlejší mobilní síť. Díky úspěchu v obou kategoriích si navíc operátor odnáší i celkové ocenění Ookla Speedtest Awards™ za nejlepší mobilní síť v České republice. Hodnocení mobilních sítí vychází z analýzy více než 150 milionů měření provedených společností Ookla®, která je celosvětovým lídrem v oblasti informací o sítích a konektivitě. K slavnostnímu předání ocenění došlo dnes 27. února 2023 ve 14.00 na konferenci Mobile World Congress (MWC) v Barceloně. Ceny za T-Mobile převzali manažeři rozvoje mobilních sítí Otakar Mráz a Endre Miklós. 

Hodnocení kvality pokrytí (Coverage Score™) sítě T-Mobilu vychází z více než 32 milionů měření dostupnosti T-Mobile mobilní sítě na téměř 207 tisících místech po celém území České republiky. Síť T-Mobile byla dostupná na 99,99 % míst, přičemž na 99,41 % míst šlo o signál 4G a lepší. Výsledkem je Coverage Score™ s hodnotou 664 bodů a první místo mezi českými operátory. 

„T-Mobile trvale investuje do rozvoje svých sítí a zlepšování služeb zákazníkům obrovské finance i úsilí. Výsledky nezávislé analýzy dat, navíc z tak značného množství měření, jasně ukazují, že se tyto investice vyplácejí a daří se nám je proměňovat ve špičkovou úroveň kvality služeb pro naše zákazníky,“ říká Vladan Peković, ředitel technologií a IT společností T-Mobile a Slovak Telekom. 

Ocenění Speedtest Awards™ za nejrychlejší mobilní síť staví na analýze více než 185 tisíc měření rychlosti stahování a odesílání dat v mobilních sítích, která provedli uživatele mobilní aplikace Speedtest® od společnosti Ookla® na více než 45 tisících různých mobilních zařízeních po celém území České republiky ve 2. poletí roku 2022. V rámci všech českých operátorů byla zjištěna střední hodnota (medián) rychlosti stahování dat (downloadu) 41,39 Mb/s, odesílání dat (uploadu) 13,81 Mb/s a doby odezvy (latence) 25 milisekund. V síti T-Mobilu byl zjištěn medián downloadu 51,69 Mb/s, uploadu 15,51 Mb/s a latence 26 milisekund. Se Speed Score™ 58,20 bodů, což vyjadřuje váženou hodnotu nejdůležitějších parametrů rychlosti připojení pro uživatele mobilních telefonů, si T-Mobile odnáší ocenění za nejrychlejší mobilní síť v České republice. 

„Ocenění Speedtest Awards, které uděluje společnost Ookla, je elitní označení vyhrazené pro nejrychlejší a nejvýkonnější operátory pevného širokopásmového připojení a mobilních sítí na celém světě. S potěšením předáváme společnosti T-Mobile ocenění za nejrychlejší mobilní síť, nejlepší mobilní pokrytí a nejlepší mobilní síť v České republice. Toto ocenění je důkazem výjimečných výsledků ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2022, které vycházejí z důkladné analýzy testů provedených společností Ookla z podnětu spotřebitelů pomocí nástroje Speedtest,“ říká Doug Suttles, generální ředitel společnosti Ookla. 

Investice T-Mobilu do rozvoje sítí i přes ekonomicky náročné období neklesají. Jen vloni přinesly především navýšení celkové kapacity sítě přibližně o 26 %. Investice do zvyšování kapacity jsou nezbytné i z důvodu nepřetržitě rostoucího objemu provozu v síti – zatím naposledy meziročně o 30 %. Významný byl rovněž nárůst pokrytí sítí 5G, které rychle směřuje k 50 % české populace. Možnost využití sítě 5G je dnes součástí všech mobilních tarifů T-Mobilu. 

„Zisk všech tří prestižních ocenění Ookla® Speedtest Awards™ je mimořádný úspěch, který potvrzuje pozici T-Mobilu jako technologického lídra českého mobilního trhu. Naše investice přetavujeme do maximální kvality služeb z pohledu dostupnosti a zákaznické zkušenosti, což tato ocenění jasně dokazují. Zároveň si udržujeme přední pozici v technologiích internetu věcí, bezpečnosti mobilních sítí a chytrých řešeních pro firemní i soukromé zákazníky,“ říká Otakar Mráz, manažer rozvoje mobilních sítí T-Mobilu. 

Všechny uvedené údaje vycházejí z analýzy společnosti Ookla® Speedtest Intelligence® za 3. a 4. čtvrtletí roku 2022. Naměřená data byla získána prostřednictvím mobilní aplikace Speedtest® a dalších aplikací, které tuto technologii využívají, vždy s výslovným souhlasem uživatelů mobilních telefonů. Ochranné známky společnosti Ookla jsou použity v rámci licence a přetištěny se svolením. 

O společnosti Ookla® 

Společnost Ookla® je celosvětovým lídrem v oblasti síťových informací a informací o připojení. Již téměř dvě desetiletí stanovuje společnost Ookla průmyslový standard pro testování a analýzu pevných i mobilních sítí. Posláním společnosti Ookla je zlepšovat, zrychlovat a zpřístupňovat internet pro všechny – s pomocí světoznámých platforem Speedtest® a Downdetector® i doprovodnou a rostoucí sadu komplexních podnikových řešení. 

Podniková řešení společnosti Ookla kombinují crowdsourcovaná data a vědecky řízené testování s nástroji poskytujícími použitelné poznatky napříč životním cyklem sítě a zákaznickou zkušeností. Naše poznatky umožňují provozovatelům, podnikům, státním a neziskovým organizacím i dalším subjektům analyzovat, optimalizovat a zpřístupňovat sítě po celém světě. 

Společnost Ookla je součástí Ziff Davis (NASDAQ: ZD), vertikálně zaměřené digitální mediální a internetové společnosti, jejíž portfolio zahrnuje přední značky v oblasti technologií, zábavy, nakupování, zdraví, kybernetické bezpečnosti a marketingu. Sídlo společnosti Ookla se nachází v Seattlu ve státě Washington v USA, a další pobočky má po celém světě. 

Registrované značky a ochranné známky Ookla®, Speedtest®, Speedtest Intelligence®, Speedtest Awards™, Speed Score™ a Coverage Score™ jsou majetkem společnosti Ookla®.