Rada Centrope schválila v Brně podporu vzniku dálnice R52

Politická rada Centrope zahrnující regiony a města Česka, Rakouska, Slovenska a Maďarska dnes schválila podporu urychlenému dobudování plnohodnotného dálničního spojení z Brna do Vídně. Učinila tak na návrh jihomoravského hejtmana Michala Haška (ČSSD), jenž nesouhlasí s ministrem dopravy Antonínem Prachařem (ANO), podle kterého má být spojení Brna a Vídně na české straně od Pohořelic po hranice jen dvouproudové kvůli slabšímu provozu. Prachař však nevylučuje možnost dobudovat silnici na čtyřpruhovou, jakmile bude stavba připravena i z rakouské strany.

Z Prachařova pondělního jednání s dolnorakouským hejtmanem Erwinem Pröllem podle ministra jasně vyplynulo, že rakouská strana zatím nepočítá v příhraničním úseku se čtyřproudou komunikací a zaměřuje se na dobudování obchvatů měst. I pro českou stranu je nejbližším úkolem postavit obchvat Mikulova, alespoň ve variantě dvoupruhu, což by spojení s Rakouskem výrazně usnadnilo a ulevilo centru Mikulova, uvedl Prachař v tiskovém prohlášení.
 
Podle Haška zástupci Brna a Vídně trvají na mezivládní úmluvě ČR a Rakouska z roku 2009 o vybudování dálnice. Hašek vyzve dopisem Prachaře i premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) k vysvětlení.
 
"Příprava celého úseku mezi Pohořelicemi a rakouskou hranicí nijak nevylučuje to, že tato komunikace bude trvale dobudována jako čtyřproudá. Nikdy jsem totiž neřekl, že v úseku Pohořelice - Mikulov nebudeme pracovat na dálničním profilu. Pouze jsem souhlasil s dolnorakouským hejtmanem ve věci obchvatu Mikulova v uspořádání dvoupruhu s možností dobudování na dálniční čtyřpruh, jakmile bude připravena tato stavba i z rakouské strany," uvedl ministr.
 
Na nutnosti dálničního spojení Brna s Vídní se shodli zástupci obou měst a Jihomoravského kraje i Dolních Rakous na dnešním jednání Centrope v Brně. "Doufám, že jsem vyjádření ministra Prachaře jen špatně rozuměl. Dálniční spojení mezi Vídní a Brnem je nevyhnutné. Je to smluvně dohodnuto a smlouvy se mají plnit," řekl ČTK vídeňský starosta Michael Häupl.
 
Stejného názoru je i brněnský primátor Roman Onderka (ČSSD). "Propojení Brna s Vídní musí být na úrovni 21. století, a ne jako před 30 lety. Doprava je stále silnější a přemýšlet o tom, že by Brno a Vídeň spojovala jen dvouproudová silnice, to by byla čilá neodpovědnost," zdůraznil Onderka.
 
"Ministr krok výstavby dvouproudové silnice odůvodňuje tím, že zde máme malou intenzitu dopravy. Přitom intenzita dopravy je obrovská. Cesta vede od Polska a ze severu Moravy až do Rakouska a Chorvatska k moři a já bych si netroufl tvrdit, že stačí dvouproudová silnice," zdůraznil Hašek.
 
Podle něj je dálnice z Brna do Vídně ukotvená v závěrech Centrope jako věc s vysokou prioritou. "Ačkoliv je realizace této důležité spojnice v první řadě v národní kompetenci, využijí partneři Centrope všechny možnosti, aby urychlili realizaci tohoto důležitého dálničního projektu," informoval Hašek.
 
Prachař informoval o nové podobě spojení Brna s Vídní přes Mikulov v pondělí. Silnice má být hotová do roku 2018. Na dnešní vyjádření jihomoravského hejtmana reagoval poznámkou, že výstavbě by mnohem spíše pomohlo, kdyby byla R52 ukotvena v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje.
 
Centrope je název Evropského regionu, který zahrnuje Jihomoravský, Bratislavský a Trnavský kraj a také západomaďarskou župu Györ-Sopron a Vas a rakouské spolkové země Burgenlandsko, Dolní Rakousy a Vídeň. Všechny zahrnuté části vzájemně spolupracují na svém rozvoji.
 
zdroj: ČTK