Téměř 7 tun elektroodpadu vybrala škola v Žeravicích

V podzimní sběrové soutěži projektu Rycyklohraní Jihomoravské školy vybraly na 51 tun elektroodpadu. Nejaktivnější z celkem 84 škol jsou ZŠ a MŠ J. A. Komenského Žeravice, ZŠ a MŠ Vojkovice a ZŠ Sulíkov.

Mateřské, základní a střední školy z Jihomoravského kraje zapojené ve školním recyklačním programu Recyklohraní v rámci podzimní sběrové kampaně (od 1. září do 30. listopadu 2011) odevzdaly 51 388 kg vysloužilých elektrospotřebičů. Nejlepších výsledků dosáhly ZŠ a MŠ J. A. Komenského Žeravice, ZŠ a MŠ Vojkovice, okres Brno – venkov a ZŠ Sulíkov, okres Blansko. Soutěž vyhlásila v rámci projektu Recyklohraní společnost ASEKOL, která odměňuje nejaktivnější ústavy extra body navíc, za něž si školy mohou pořídit hodnotné ceny. Škola v Žeravicích byla navíc mezi deseti vylosovanými školami, které od ASEKOLu obdržely šek na 10 000 korun.

Z celkového počtu 84 zúčastněných jihomoravských škol nejlepšího výsledku dosáhla ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Žeravicích, kde 113 žáků odevzdalo 6 973 kg elektroodpadu, tedy 61,71 kg na žáka. „Recyklohraní je smysluplnou soutěží, kde můžeme žáky vychovávat k něčemu pozitivnímu. Navíc je výsledkem našeho snažení bodový zisk, za který jsme si opatřili dataprojektor, fotoaparát, tiskárnu. V podstatě jsme ušetřili mnoho tisíc z provozních nákladů,“ řekl Karel Fiala, učitel vítězné školy. Na druhém místě se umístila ZŠ a MŠ Vojkovice, která vybrala 35,37 kg elektroodpadu na žáka, třetí místo pak obsadila ZŠ Sulíkov s 27,93 kg starých spotřebičů na žáka.

Program Recyklohraní je podporován také Jihomoravským krajem, který s ASEKOLem již čtvrtým rokem spolupracuje mimo jiné v oblasti zlepšování informovanosti občanů o možnostech zpětného odběru elektrozařízení. „Aktivní účast škol v tomto programu velmi vítám. Nejde zde přitom jen o množství sebraného elektrozařízení - i když to je samozřejmě také důležité, ale rovněž o záslužné vedení nejmladší generace ke správnému nakládání s odpady a tím i k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, Mgr. Ivo Polák.

„Výsledky za loňský podzim jsou ohromující, jsme moc rádi, že je program Recyklohraní na školách tak úspěšný. Znamená to, že žáky baví a nám se je díky tomu daří vzdělávat v oblasti sběru a recyklace elektroodpadu. Oni pak svědomitě třídí a přispívají k lepšícím se výsledkům zpětného odběru vysloužilých spotřebičů v České republice,“ uvedla Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

Výchovně-vzdělávací program Recyklohraní byl spuštěn v září 2008. Založily jej neziskové společnosti ASEKOL, EKO-KOM, EKOLAMP a ECOBAT, které se zaměřují na sběr a recyklaci elektroodpadu, odpadů z obalů, svítidel a baterií. Od 1. ledna 2011 je výhradním organizátorem projektu obecně prospěšná společnost Recyklohraní. Zapojené školy plní zadané tematické úkoly z oblasti třídění a recyklace, sbírají drobný elektroodpad, baterie a monočlánky. Za svou aktivitu dostávají body, které pak mohou v katalogu odměn proměnit například v novou elektroniku, sportovní potřeby, učební pomůcky a další. „Za velmi plodné období loňského podzimu jsme školám za jejich aktivitu rozdělili téměř 2 miliony bodů,“ řekla Pavla Špringerová, manažerka projektu Recyklohraní. „Těšíme se i na druhé pololetí a doufáme ve stejně dobré, ne-li lepší výsledky,“ dodala.

zdroj: ČTK