ÚS přezkoumá zákony, které nepustí děti bez očkování do školky

Ústavní soud (ÚS) přezkoumá právní úpravu, která prakticky znemožňuje neočkovaným dětem přijetí do mateřské školy. Jeden ze tříčlenných senátů na základě stížnosti rodiny z Vysočiny předal plénu, tedy sboru všech ústavních soudců, návrh na zrušení sporných ustanovení ve dvou zákonech, zjistila dnes ČTK ze soudní databáze. Z postoupení návrhu ale ještě nelze vyvozovat konkrétní výsledek.

Zákon o ochraně veřejného zdraví stanovuje, že školka může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Výjimku lze přiznat jen na základě dokladu, že dítě je proti nákaze imunní nebo má kontraindikace. Rodina navíc navrhla škrtat ve školském zákoně, a to konkrétně v ustanovení, které v oddíle věnovaném organizaci předškolního vzdělávání odkazuje právě na povinnost plynoucí ze zákona o ochraně veřejného zdraví.
 
Konkrétní spor se táhne od roku 2010, lze tak předpokládat, že vzhledem k věku dítěte jde už spíše o principiální záležitost. Dítě se tehdy nedostalo do dvou školek v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Následovalo odvolání ke krajskému úřadu a potom žaloba, jež doputovala přes krajský soud až k Nejvyššímu správnímu soudu. Ani tam však rodiče neuspěli.
 
V ústavní stížnosti rodina argumentuje porušením práva na předškolní vzdělání. Vadí jim také to, že očkovací povinnost sice stanovuje zákon, konkrétní vakcíny ale vyjmenovává vyhláška. Podle rodičů je to v rozporu se zásadou, podle které mohou být meze základních práv a svobod upraveny pouze zákonem. V minulosti rozšířený senát Nejvyššího správního soudu dospěl k závěru, že podobné řešení je přípustné i praktické.
 
O postoupení návrhu plénu nyní rozhodl senát ÚS ve složení Kateřina Šimáčková, Jaroslav Fenyk a Ludvík David. Argumenty rodiny prý nelze označit za zjevně neopodstatněné. Celkový výsledek však nelze předjímat. Plénum, které má na rozdíl od tříčlenného senátu pravomoc posuzovat soulad zákonů s ústavním pořádkem, se vyjádří obecně k právní úpravě, poté může senát znovu řešit individuální stížnost.
 
Názory na prospěšnost očkování se liší, někteří lidé považují vakcíny za nebezpečné. ÚS se očkovací povinností zabýval už dříve. V obecné rovině nijak nezpochybnil potřebnost a ústavnost povinného očkování dětí. Je to prý politická a expertní otázka. Úřady a soudy by však podle ÚS měly v individuálních a odůvodněných případech upustit od pokutování rodičů, kteří povinné očkování svých dětí odmítají.
 
Pro děti v Česku je nyní povinné očkování hexavakcínou, která pokrývá záškrt, tetanus, černý kašel, dětskou obrnu, žloutenku typu B a onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B. Další povinná vakcína chrání před spalničkami, zarděnkami a příušnicemi.
 
zdroj: ČTK