V Brně-Komíně otevřeli novou modulovou školku

Za účasti starostky a zástupců městské části Brno-Komín, statutárního města Brna a představitelů společnosti Touax byla v pondělí 25. září slavnostně otevřena mateřská školka postavená modulovou technologií. Budova s hernou a výdejnou jídla vyrostla za pouhých 5 týdnů a první předškoláky uvítá již koncem září. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku vhodných prostor a kapacit v tuzemském školství se modulová výstavba postupně stává stále vyhledávanějším řešením. Inspiraci nachází v sousedním Německu, kde jsou modulové stavby zcela běžnou praxí.   

„Při přijímacím řízení do mateřských škol v roce 2015 jsme se potýkali s poměrně velkým nedostatkem míst pro nově nastupující děti. Kapacita našich stávajících třech školek se ukázala jako nepostačující, a proto jsme chtěli tento problém co nejrychleji řešit. Vzhledem k tomu, že nejvhodnější místo pro výstavbu školky se nacházelo v již zrevitalizovaném areálu základní školy, potřebovali jsme najít nejen rychlé, ale i čisté řešení stavby. Klasickým způsobem postavená zděná stavba nám však toto neumožňovala. Když jsme navštívili jiné modulové školky, abychom se přesvědčili o vysokém standardu použité technologie, bylo rozhodnuto. Zárukou pro nás bylo i to, že zakázku bude realizovat firma s velkými zkušenostmi a velmi dobrými referencemi překračujícími hranice naší republiky,“ vysvětluje Milada Blatná, starostka městské části Brno-Komín, a dodává: „Když nyní vstoupíte do školního areálu, nikoho by nenapadlo, že zde ještě před několika týdny probíhaly stavební práce.“ Jan Petr, marketingový a exportní ředitel společnosti Touax, jež patří mezi přední dodavatele modulů v České republice a školku v moravské metropoli realizovala, k tomu doplňuje: „Objekty postavené modulovou technologií jsou finančně přijatelným a především velmi rychlým řešením, které dokáže flexibilně reagovat na aktuální požadavky. Díky modulové výstavbě, která se dnes již běžně využívá v sousedním Německu, je možné chybějící kapacity rychle doplnit. Vedení měst a obcí tak nemusí podstupovat zdlouhavý proces klasické výstavby.“ Modulová stavba zdejší školky vyšla městskou část Brno-Komín na 7,5 milionu korun a moduly pocházejí z výrobního závodu společnosti Touax v Supíkovicích nedaleko Jeseníku. 

Komfort pro děti za pouhé tři měsíce
Jednotřídní mateřská škola pro 25 dětí se skládá z deseti modulů společnosti Touax a vznikla na podlahové ploše 162 m2. Realizace proběhla ve velmi krátkém čase, a to i přes složité zakládací podmínky dané geologickými vlastnostmi pozemku, v jejichž důsledku má stavba železobetonové základy, které jsou podepřené dvanácti mikropiloty. Hrubá stavba školky trvala 8 hodin a samotná jednopodlažní budova vznikla za 5 týdnů. S veškerými úpravami a souvisejícími realizačními pracemi včetně terénních pak celková výstavba zabrala pouhé tři měsíce. 

„Městská část jako investor kladla značný důraz na kvalitu provedení a stěžejní pro ni bylo, aby se děti v nové školce cítily co nejlépe. Pečlivě zvažovala výběr materiálů, správnou volbu povrchů a dalšího zařízení. To je samozřejmě vidět na finální podobě školky. Podlahy v herně jsou z přírodního lina a v ostatních prostorech a zejména koupelnách byly použity keramické protiskluzové dlaždice. V herně je navíc pro lepší tepelné podmínky a pohodlí dětí instalováno podlahové topení,“ uvádí Jan Petr. „Standard provedení byl pro nás klíčovým aspektem. V porovnání s obvyklým vybavením podobných školských modulových objektů jsme investovali jak do kvalitních pochůzných povrchů, tak do zateplené provětrávané fasády či dálkově ovládaných žaluzií. Podařilo se nám tak vytvořit příjemné prostředí, s nímž jsme velmi spokojeni. Za největší výhodu považuji rychlost, čistotu a kvalitu provedení. Přála bych si, aby se zde dětem, jejich rodičům, paním učitelkám a ostatním zaměstnancům co nejvíce líbilo a dobře pracovalo,“ uzavírá starostka městské části Brno-Komín. 

Modulová výstavba - rychlé řešení nedostatku kapacit
S nedostatkem vhodných prostor a kapacit se dlouhodobě potýká naprostá většina českých škol a školek. Od počátku 90. let docházelo ke snižování počtu mateřských škol a tento pokles se zastavil až kolem roku 2005 v souvislosti se zřizováním soukromých základních škol. Počet dětí v předškolním věku však od roku 2005 stoupá a dosavadní kapacity školských zařízení nepostačují. Aktuální situace se může stát ještě naléhavější kvůli novele školského zákona platné od letošního září, která zavádí povinné předškolní vzdělávání pro všechny děti, jež k 31. srpnu dosáhly věku pěti let.