Večerka nabízela nezdaněný alkohol

Více než tři sta lahví lihovin, jejichž zdanění provozovatel večerky nebyl schopen prokázat, zajistili ve středu 8. února celníci v Brně.

Ve středu dopoledne se brněnští celníci vydali na kontrolu do jedné z vytipovaných provozoven typu smíšeného zboží a večerek. Na místě zjistili, že k velkému množství nabízených lihovin není provozovatel schopen doložit doklady o zdanění. Při důkladnější prohlídce obchodu celníci našli další lihoviny ukryté v šatních skříních, a dokonce i na toaletě.

V kontrolované provozovně pracovníci celního úřadu zajistili 328 lahví různých druhů lihovin, což činilo celkem 171,2 litrů. Únik na spotřební dani z lihu byl předběžně vyčíslen na 30 000 korun. V případě, že provozovatel ani dodatečně neprokáže zdanění lihovin, bude mu doměřena dlužná daň a zboží propadne ve prospěch státu.

zdroj: ČTK