Výstava obrazů lidské mysli

Obsáhlý a mimořádný výstavní projekt, připravený Moravskou galerií v Brně ve spolupráci s Německým muzeem hygieny v Drážďanech, stojí na rozhraní mezi uměleckým a vědeckým zobrazováním lidské mysli.

Výstava představí široké spektrum exponátů: od středověkých medicínských traktátů a iluminovaných rukopisů přes lékařské ilustrace 19. století po současné high-tech biomedicínské obrazy a vizualizace. 

Dále to bude široké spektrum výtvarných projevů různého původu, které zobrazují fungování mysli - renesanční portréty představující "hnutí mysli" či ukázky čínské krajinomalby, vytvořené jako jednoznačné metafory lidské mysli, umělecká díla klasického modernismu a současného umění, včetně instalací, nových médií a videoartu. Mimo tuto "ikonografi i mysli" nabídne výstava i díla pracující s formálními strukturami poněkud subtilnějším způsobem a umožňující vnímavému divákovi také seberefl exivní pohled na práci jeho vlastní mysli v okamžiku, kdy se střetává s obrazem. 
 
Výstava poskytne návštěvníkům jedinečnou možnost poznat tento těžko postižitelný jev a vedle estetického prožitku nabídne i velké množství nových poznatků. Specifickým záměrem projektu je poukázat na možnosti rizika nových zobrazení mysli a také zpochybnit tradiční dělítko mezi vědeckými a uměleckými obrazy a hodnotami, které jim přikládáme a jež s nimi spojujeme. Cílem projektu, analyzujícího "obrazy mysli" jako vícevrstvý obraz člověka a jeho chápání sebe samého, je iniciovat široký dialog mezi vědou a kulturou. Současný dynamický rozvoj neurovědy a kognitivních věd vytváří potřebu i příležitost pro nové formy spolupráce a dialogu mezi medicínskými a humanitárními obory, ale také mezi vědou a uměním. Projekt poskytne pohled na historii a okolnosti procesů "čtení mysli z obrazů", na to, jak různí specialisté - od filozofů přes radiology a psychoanalytiky po historiky umění - interpretují své obrazy a jak se pro ně mysl v obrazech zjevuje.