Pět důležitých otázek, které byste měli položit finančnímu poradci na první schůzce

Řada lidí se v oblasti složité finanční matematiky neorientuje, a tak obvykle neodhalí, které produkty jsou pro ně na finančním trhu nejlepší. Zde je proto velice důležitá role finančního poradce, který se v tomto oboru pohybuje denně a má nejaktuálnější informace z oblasti finančních nabídek i legislativy.

1. Jste nezávislý? Dobrý poradce by měl zajistit, aby klient získal maximálně výhodné finanční produkty, případně jejich optimální kombinaci. Ptejte se proto v první řadě vždy na jeho nezávislost, neboli na to, s kým spolupracuje a co vše je schopen vám zprostředkovat. Správná odpověď by měla obsahovat názvy nejvýznamnějších a nejsilnějších pojišťoven, bank a finančních instituci s kvalitní značkou.
 
2. Kolik času to zabere? Zajímejte se o to, jak rychle je poradce a jeho společnost schopna vaše potřeby řešit. Je třeba počítat s tím, že po první schůzce bude poradce vytvářet určitou dobu analýzu a návrhy řešeni pro vás na míru. Poté bude následovat další schůzka, která již bude hodně konkrétní. Čas mezi těmito dvěma schůzkami s poradcem by neměl byt delší než týden. „Časové hledisko hraje ve finančnictví svou roli. Například smlouva o penzijním připojištěni či životním pojištění může být sjednána ihned, zatímco řešeni financovaní bydleni prostřednictvím hypotéky je z pochopitelných důvodů časově náročnější. Určitě by vám ale kvalitní poradce měl byt schopen předem nastínit nějaký časový horizont. Potom by neměl dopustit jakékoliv zbytečné průtahy,“ vysvětluje Jaroslav Slaviček, jednatel společnosti DataLife, která poskytuje odborné poradenské služby v oblasti financí.
 
3. Jak bude probíhat naše spolupráce? Na první schůzce si určitě zjistěte, jakým způsobem bude probíhat vzájemná spolupráce. Kvalitní rádce by vám měl sdělit a zcela jasně vysvětlit, co od něj vlastně získáte a za jakou cenu. Očekávejte důkladnou analýzu vašich potřeb a možností, která by měla být přehledně zpracována v tištěné podobě. K této analýze je nutné také předložit potřebný výklad a vysvětleni. Kromě tohoto rozboru by však měl kvalitní finanční poradce nabízet také dlouhodobý servis. Existuje totiž mnoho lidi, kteří se nazývají finančními poradci, ale po prodáni prvního produktu už nejsou k zastiženi.
 
4. Jaké máte reference? V mnoha oborech lze vycházet ze zkušenosti jiných. Nejinak je tomu v oblasti finančního poradenství. Ptejte se proto na reference finančního poradce, případně chtějte vědět, kolika klientům poradce již pomohl a poradil, či kolika lidem se věnuje v současnosti. Zapátrat samozřejmě můžete samy ještě před prvním setkáním a ušetříte pak tímto rozhovorem čas. Nejúčinnější je pochopitelně zjistit informace od přátel a známých, kteří již s daným poradcem spolupracovali. 
 
5. Můžete prokázat svoji odbornost? V dnešní době se může finančním poradcem nazývat v podstatě kdokoliv. Mnoho lidí už bohužel zjistilo,že nápis finanční poradce na vizitce v žádném případě nezaručuje kvalitu a odbornost. Požadujte proto nějaký dokument, který prokazuje určitý stupeň vzdělání a kvalifikaci v oboru. Renomované poradenské společnosti často mají propracovaný systém vzdělávání svých poradců, po jehož absolvování je jim udělen certifikát. „Oblast financí klade na naše spolupracovníky vysoké nároky z hlediska odborné přípravy a osobního rozvoje,“ uvádí Jaroslav Slaviček z poradenské společnosti DataLife. „V dnešní době existuje mnoho lidí, kteří se pyšni titulem finanční poradce, přestože oboru téměř nerozumí. Proto klademe velký důraz na vzdělávání nejen na produktových školeních, ale také na seminářích věnovaných osobnímu rozvoji a manažerským dovednostem,“ dodává Slaviček.
 
O společnosti DataLife s.r.o. Společnost DataLife od roku 2005 poskytuje na českém trhu profesionální poradenské služby v oblasti financí. V současné době patři mezi nejvýznamnější společnosti svého druhu v České republice. Pečlivě vyškoleni finanční poradci poskytuji své služby jak právnickým, tak i fyzickým osobám.
 
Kontakty
DataLife, s.r.o., Kopečná 940/14  602 00 Brno 
Mobil: 739 003 839, Bezplatná linka: 800 505 157